Oprogramowanie edukacyjne

Oprogramowanie edukacyjne

Chmura jest często używany termin w branży IT, która ma różne znaczenia dla różnych ludzi. Czy to znaczy, aplikacji internetowych lub Web-hosted usług, czy też myśli scentralizowane farmy serwerów i centrów danych i platform do tworzenia i uruchamiania skalowalnych aplikacji? Faktycznie, chmura może obejmować wszystkie te rzeczy i więcej! Zasadniczo, cloud computing jest sposobem dostarczania usług IT i czasochłonne, który zawiera pewne atrybuty, modele usług oraz podejścia do wdrażania. Definicja chmurze wyszła z National Institute of Standards and Technology (NIST), który składa się 5 kluczowych cech, modele obsługi 3 i 4 modele wdrażania. Cloud computing – Compute konsoliduje zasoby infrastrukturalne, przechowywanie i sieci – aby optymalnie dostosować wahania obciążenia systemu poprzez dynamiczne modyfikowanie wymagań przepustowości. Końcowym celem chmurze jest dostarczanie w czasie rzeczywistym, dostęp do wysokiej dostępności do infrastruktury obliczeniowej i usługi informatyczne. Usługi w chmurze posiadają następujące cechy, które odróżniają ją od tradycyjnego hostingu:

Usługi w chmurze są dostarczane na żądanie, zwykle na podstawie czasu

Cloud computing jest elastyczny tzn użytkownik ma swobodę wyboru zakresu usług w danym czasie.

Oprogramowanie edukacyjne

Usługi w chmurze są w pełni zarządzany przez operatora, gdy użytkownik po prostu wymaga do Internetu oraz komputer.

Chmura komputerowy – propozycja Wartość Wartość propozycja technologii cloud computing obejmuje administracyjną agile infrastruktury obliczeniowej i dostępności zasobów chwilowej. Korzystając z tych pojęć, cloud computing łatwością przetwarza zasoby w większych potrzeb obliczeniowych wartości, o jaką wartość nieodłącznym pochodzi od oversubscribing zasoby w sposób inteligentny i zoptymalizowany sposób.
Artykuł dzięki: